Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

karra
07:05
8052 67e8
karra
07:04
3917 a93e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
karra
07:04
3965 7427
Reposted froma-antimatter a-antimatter
karra
07:04
karra
07:03
1396 101c
Reposted froma-antimatter a-antimatter
karra
07:03
1334 c876
Reposted frommadagaskar madagaskar viaa-antimatter a-antimatter

May 21 2015

karra
20:07
5788 6364
Reposted fromjulynadine julynadine viapastelina pastelina
karra
20:06
0318 4842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
karra
20:06
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadusz dusz
karra
20:05
karra
20:05
7080 0fab 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
karra
20:01
7528 6563 500
Reposted fromusual usual vialuminouss luminouss
karra
20:00
9200 2af9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline

May 16 2015

karra
20:22
0374 1eaf
Reposted fromusual usual viaa-antimatter a-antimatter
karra
20:22
Miłość od przyjaźni dzieli tylko skóra. A skóra jest cienka...
— E.E. Schmitt, Napój miłosny
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaa-antimatter a-antimatter
karra
20:21
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaa-antimatter a-antimatter
karra
20:18
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viauoun uoun
karra
20:14
8371 5dea
Reposted froma-antimatter a-antimatter
20:13
2566 aabe 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapastelina pastelina

April 26 2015

karra
20:17

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viaCarrere Carrere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl