Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

karra
21:05
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaoutline outline
karra
21:05
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viacolourless colourless
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
karra
21:04
0481 e769
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz
karra
21:04
5244 b330
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadusz dusz
karra
21:04
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadusz dusz
21:01
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaCarrere Carrere

July 08 2015

karra
20:56
1492 7983
Reposted frompeper peper viadusz dusz
karra
20:55
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viacolourless colourless
karra
20:55
9054 0db1 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaCarrere Carrere
karra
20:54
9685 3b95
Reposted froma-antimatter a-antimatter

June 13 2015

karra
21:25
4713 e27a
Reposted frompesy pesy viaa-antimatter a-antimatter
karra
21:25
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaa-antimatter a-antimatter

June 12 2015

07:18
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaa-antimatter a-antimatter
karra
07:18
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
karra
07:18
5488 ec30
Reposted froma-antimatter a-antimatter
karra
07:18
karra
07:16
0567 5c20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaa-antimatter a-antimatter

June 10 2015

karra
19:16
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
karra
19:14
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaoutline outline
karra
07:05
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...